logo
ROOTER

ROOTER

Sıvı Organik Gübre

Toplam organik madde %40
Toplam azot (N) %2
Suda çözünür toplam  potasyum oksit (K2O) %5
Organik karbon %20

 

KULANIM DOZLARI: Rooter kullanımı toprağın ve bitkinin durumuna göre ayarlanmalıdır. Genel olarak tüm sebzelerde topraktan sulama sistemleri ile dekara 0,5-1 lt/da  dozunda uygulama tavsiye edilir. Meyve ağaçlarında ise dekara 1 Lt dozunda sulama sistemleri ile toprağa uygulanmalıdır.