logo
POTAMAX

POTAMAX

NK'lı organomineral gübre

İçerik w/w %
Organik madde 24
Toplam Azot (N) 6
Nitrat Azotu (N) 1,2
Üre Azotu (N) 4,8
Suda Çözünebilir K2O 20
Suda Çözünebilir CaO 2
Suda Çözünebilir MgO 2

POTAMAX bitkide meyveyi  büyütür.

POTAMAX bitkide verimi arttırır ve vejetatif gelişimi teşvik eder.

POTAMAX toprakta bitki büyümesi gerekli olan elementlerin alımını kolaylaştırır.

POTAMAX  meyveye uzun raf ömrü sağlar.  
 

 

 Uygulama

Kullanım Dozu Toprak uygulaması: Tüm bitkilerde tavsiye edilen dosaj 1-3 kg/1000 m2.
Yaprak Uygulaması:Tüm bitkiler  için 100-200 cc/100 lt su oranında tavsiye edilir.