logo
RADICAT

RADICAT

Bitkisel menşeli sıvı organik gübre

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam organik madde 40
Toplam Azot (N) 2
Suda çözünür (K2O) 5
Organik Karbon 20


Faydaları : RADICAT yeni dikimi yapılan genç ağaçlar , çilek, sebze fideleri, çim gibi  bitkilerin hızlı gelişmesini sağlar.

Sağlam kök büyümesini sağlayarak besin elementlerinin alınımını, fotosentez için daha fazla CO2 üretimi sağlar ve strese karşı direncini arttırır.

RADICAT toprak verimliliğini arttırır ve toprak fiziksel özelliğine (strüktürü);kimyasal özelliğine (besin elementlerinin daha çok alımı) ve biyolojik özelliğine (mikrobiyal yaşamı arttırrır) pozitif etki eder

Bu üçlü etki kök gelişimini destekler, besin elementleri absorbsiyonunu arttırır ve bitki vejetatif gelişimini teşvik eder.                           

Kullanım Dozu

Genel olarak tüm bitkilerde, topraktan sulama sistemleri ile birlikte dekara 2 -4  lt dozunda ,yapraktan 150-200 cc/100 lt su uygulanması tavsiye edilir.

 Uygulama

Kullanımı:
Genel olarak tüm bitkilerde, topraktan sulama sistemleri ile birlikte dekara 2 -4  lt dozunda ,yapraktan 150-200 cc/100 lt su uygulanması tavsiye edilir.