logo
POTAFIX (3-0-20)

POTAFIX (3-0-20)

NK Gübre Çözeltisi

Toplam Azot ( N ) %3
Üre Azotu (NH2-N) %3
Suda çözünür potasyum oksit (K2O) %20

 

Potafix 3.0.20 uygulaması toprağın ve bitkinin durumuna göre  

  • Yapraktan 100 lt suya 150-250 gr,
  • Topraktan dekara 2-2,5 kg 

dozajında uygulanması tavsiye edilir.