logo
ROOT & ROOT

ROOT & ROOT

Bitkisel menşeli sıvı organik gübre

Garanti Edilen İçerik % w/w
Toplam organik madde 40
Toplam Azot (N) 2
Suda çözünür (K2O) 5
Organik Karbon 20 

 

 

 

ROOT & ROOT toprak verimliliğini arttırır ve toprak fiziksel özelliğine (strüktürü);kimyasal özelliğine (besin elementlerinin daha çok alımı) ve biyolojik özelliğine (mikrobiyal yaşamı arttırır) pozitif etki eder.

Bu üçlü etki kök gelişimini destekler, besin elementleri absorbsiyonunu arttırır ve bitki vejetatif gelişimini teşvik eder.

Kullanım Dozu

Genel olarak tüm bitkilerde, topraktan sulama sistemleri ile birlikte dekara 2 -4  lt dozunda ,yapraktan 150-200 cc/100 lt su uygulanması tavsiye edilir.Faydaları

ROOT&ROOT yeni dikimi yapılan genç ağaçlar, çilek, sebze fideleri, çim gibi bitkilerin hızlı gelişmesini sağlar.

Sağlam kök büyümesini sağlayarak besin elementlerinin alınımını, fotosentez için daha fazla CO2 üretimi sağlar ve strese karşı direncini arttırır.Uygulama

Kullanım Dozu:
Genel olarak tüm bitkilerde, topraktan sulama sistemleri ile birlikte dekara 2 -4  lt dozunda, yapraktan 150-200 cc/100 lt su uygulanması tavsiye edilir.