logo

BİTKİ KORUMA ve GÜBRELEME ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Zirai mücadele ilaçları bitkileri ve tarımsal ürünleri hastalık, zararlı ve yabancı otlardan koruyan kimyasal maddeler ve onların formulasyonlarıdır. Zirai mücadele ilaçlamaları çok dikkatle yapılması gereken uygulamalardır. Yanlış bir işlemin bitkiye, çevreye, hayvan ve insanlara telafi edilemez zarar verebileceği unutulmamalıdır. İlaçların satın alınması, hazırlanması, uygulanması ve hasada kadar dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Öncelikle sorun olan hastalık veya zararlı ilgili teknik elamanlarca tespit edilmeli, gerekli olan ilaçlar verilen REÇETE ile alınmalıdır.
 • Zirai ilaçlar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüklerince ruhsatlandırılmış Zirai İlaç bayilerinden alınmalıdır.
 • Satın alınan ilacın son kullanma tarihinin geçmemiş olmasına, ambalajının orijinal olmasına, akıntı, eziklik gibi bozukluklarının olmamasına dikkat edilmelidir.

İlaçların Uygulamaya Hazırlanması Sırasında Dikkat Edilecekler

 • Zirai ilaçlar kesinlikle gıda maddelerinin bulunduğu veya mutfak ahır gibi ortamlarda hazırlanmamalı, zirai ilaçların hazırlanması esnasında da kesinlikle yemek kapları veya mutfakta kullanılan malzemeler kullanılmamalıdır.
 • Zirai ilaçlar etiketinde belirtilen talimatlara göre hazırlanmalı ve kullanılmalıdır.
 • İlaçların hazırlanması esnasında mutlaka maske takılmalı, özel giysiler, eldiven bot gibi malzemeler kullanılmalıdır.
 • İlaçların formülasyon tiplerine göre hazırlanması değişmektedir. Toz ve granül gibi kullanıma hazır ilaçlar uygulamada genellikle doğrudan doğruya hiçbir muameleye tabi tutulmadan ambalajlarından aletin deposuna konularak atılırlar. Aynı şekilde kullanılan hazır ULV ilaçları doğrudan ilaçlama aletinin deposuna boşaltılabilir.
 • Su ile seyreltilerek kullanılan ilaçlarda ilaçlı sıvının titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Islanabilir toz ilaçların hazırlanması için kullanılacak ilaç miktarı önce ufak bir kapta az miktarda su ile devamlı karıştırılarak bulamaç haline getirilir, ilaç deposuna üçte birine kadar su konularak hazırlanan bulamaç ilave edilir, karıştırma işlemine devam edilerek gerekli su miktarı ile tamamlanarak bekletilmeden kullanılmalıdır.
 • Sıvı ilaçların hazırlanmasında da aynı şekilde kovaya bir miktar su konularak aletin deposuna konulacak kadar ilaç suyun üzerine ilave edilir ve iyice karıştırılır. Bir kısmı doldurulmuş depoya bu karışım ilave edilerek üstü tamamlanır. Hiçbir zaman boş depoya önce ilaç konulmamalıdır.
 • Kullanımı yaygın olan bu formülasyonların dışında kalan diğer formülasyonlarda ise, hazırlama işlemi ilacın etiketi dikkatle okunarak yapılmalıdır. Tüm bu işlemlerden önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunmalıdır.

İlaçların Birbiriyle Karıştırılmalarında Dikkat Edilecek Hususlar

Bitki üzerinde zararlı olan iki ayrı canlı etmenin bulunması halinde, bunlara karşı ayrı ayrı ilaçlama yapmak yerine bunlara karşı etkili olan ilaçları birbirine karıştırarak kullanmak hem zamandan tasarruf sağlar, hem de ilaçlama maliyetini düşürebilir.

Ancak, ilaçları birbirleri ile karıştırmaya karar vermeden önce gerekli olup olmadığı, her ilacın kontrol edeceği zararlının biyolojik döneminin uygun olup olmadığının her ilacın kontrol edeceği zararlının biyolojik döneminin uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

Zorunluluk olmadıkça ilaçların karıştırılmasının maliyeti arttırması, fitotoksite veya kalıntı oluşması, atım ve kalibrasyon güçlüğü gibi sakıncaları vardır.

Birden fazla ilacın karıştırılmasına karar verildiğinde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 • Toz ilaçlar genellikle birbirleri ile ve diğer formülasyonlarla karıştırılmaz.
 • Islanabilir toz ilaçlar kendi arasında, emülsiyon ilaçlar kendi arasında karıştırılmalıdır, farklı formülasyonların karıştırılmasından kaçınılmalıdır.

KARIŞIM TESTİ (KAVANOZ TESTİ)

İlaçların karışabilirliği konusunda bilgi yoksa test yapılmalıdır. Bu amaçla 1 Lt’lik cam kavanoz kullanılır, 0,5 Lt su konularak karıştırılarak ilaçlar teker teker suya katılır ve her defasında çalkalanır. Tüm maddeler katıldıktan sonra alt-üst edilerek 1 saat bekletilir. Sonuçta hazırlanan karışımda katı parçacıklar oluşması, yağ tabakası oluşması gibi normalin dışında görünüm karışımın uygun olmadığını gösterir. Bozulma olmaması durumunda aynı şekilde gerekli ilaç karışımı depoda yapılarak karıştırmaya ara vermeden ilaçlama tamamlanır.

Zirai Mücadele İlaçlarının Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • İlaçlama yapmadan önce ilaçlama yapacağımız aletin kalibrasyonu yani birim alana atabileceği su miktarı bulunmalıdır. Bunun için aletin memelerinin sabit ayarları yapılır. Aletin deposu su ile doldurulur. İlaçlama yapıyormuş gibi normal çalışma yürüyüşü ile bir depo ile ilaçlayacağınız alan ölçülür. Önerilen ilaç depolara ona göre uygulanır.

  Örnek : 20 litre kapasiteli bir atomizör ile bir dönüm alanı iki depo su ile ilaçlayabiliyorsak dönüme (dekara) önerilen ilaç dozunu yarıya bölerek depoya uygulamalıyız. Yani dekara 40 ml diyorsa aletin deposuna 20 ml ilaç katmalıyız.

 • İlaç hazırlama işi; bahçelerde veya köylerin belirli yerlerinde bulunan ilaç hazırlama yerlerinde yapılmalı, kesinlikle kanal, dere, göl kenarı gibi yerlerde yapılamamalıdır.
 • İlaçlı mahlül Talimata uygun dozda hazırlanmalı, İlaçlama sırasında özel giysiler giyilmeli ve ilaçlama bitiminde çıkarılmalıdır, Bir şey yenmemeli ve içilmemelidir,
 • Rüzgarlı havada ilaçlamadan kaçınılmalı, rüzgar ilaçlamayı etkilemeyecek kadar az ise rüzgar arkaya alınmalıdır,
 • Eldiven ve maske kullanılmalıdır,
 • İlaçlama başlamadan çevrede bulunan arıcılar ve hayvan sahipleri uyarılarak önlem almaları sağlanmalıdır,
 • İlaçlama bitkiye ve zararlıya uygun şekilde yapılmalı ilacın istenen bölgenin tümüne (Yaprak,dallar vb.) ulaşması sağlanmalıdır,
 • Hazırlanan ilaç depoda uzun süre bekletilmemelidir,
 • İlaçlama bitiminde eller, yüz sabunlu suyla yıkanmalıdır.
 • Boşalan kaplar başka amaçla kullanılmamalı ve imha edilmelidir,
 • İlaçlama aleti temizlenmelidir.

İlaçların Depolanmasında ve Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Tüm ilaçlar daima iyi okunaklı etiketi bulunan orijinal ambalaj içinde depolanmalıdır,
 • İlaçlar gıda ve yemlerle birlikte depolanmamalıdır,
 • Depolandıkları yerin tabanı beton olmalıdır,
 • Depo içi kuru olmalı ve iyi havalanmalıdır,
 • Depo veya dolap, ilgisi olmayanlar için kilitli tutulmalıdır,
 • İlaçlar, akıntı ve sızıntı veya bozulma belirtileri için belirli aralıklarla kontrol edilmelidir, bu gibi belirtiler varsa derhal temizlenmelidir, bazı ilaçlar koku yayarlar, kokunun varlığı akıntı veya sızıntının olabileceğine işarettir,
 • Depoların temizlenmesinden meydana gelen kirli suların, insanların oturduğu saha, hayvanların beslendiği saha veya su ihtiyacının karşılandığı kaynaklara gitmesi önlenmeli, depo sahası hendek veya benzeri kanallarla çevrilerek kirli su uygun bir havuz veya kuyuda toplanmalıdır,
 • İlaçlar yangınlarda büyük tehlike doğuracağından yangından korunmalı, bunun için yangın ikaz sistemleri, kıvılcım geçirmez kablo tesisatı ve benzeri emniyet tertibatı alınmalıdır,
 • İlaçlar ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Depolarda yangın söndürme ve emniyet araçları bulundurmalı, bunları kullanmayı da iyi bir şekilde öğrenmelidir. Bunlar hemen kolay bulunur bir yere konulmalıdır.
 • İlaçlama bitkiye ve zararlıya uygun şekilde yapılmalı ilacın istenen bölgenin tümüne (Yaprak,dallar vb.) ulaşması sağlanmalıdır,
 • Hazırlanan ilaç depoda uzun süre bekletilmemelidir,
 • İlaçlama bitiminde eller, yüz sabunlu suyla yıkanmalıdır.
 • Boşalan kaplar başka amaçla kullanılmamalı ve imha edilmelidir,
 • İlaçlama aleti temizlenmelidir.