logo
SHADOX

SHADOX

NP Gübre Çözeltisi

Toplam azot (N) %11
Üre Azotu %11
Suda çözünür fosfor penta oksit (P2O5) %25

Shadox bitkilerdeki azot ve fosfor eksikliklerinde kullanır. 

KULLANIM DOZLARI: Shadox uygulama dozu bitkilerin mevcut durumuna göre ayarlanmalıdır. Shadox tüm sebze ve meyvelerde rahatlıkla kullanılabilir. Genel olarak yapraktan 175-200 cc/100 lt su, topraktan 500 cc/da dozunda uygulanmalıdır.